Gmina Grudziądz Wyjątkowa z natury

czwartek, 29 października 2020

Imieniny: Angeli, Przemysława, Zenobii

Deklaracja dostępności

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.grudziadz.ug.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-03-02


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

- brak tekstu alternatywnego grafik,

- brak informacji o celu odnośników,

- brak informacji o otwarciu odnośnika w nowym oknie,

- brak informacji o rodzaju i wielkości pliku na który wskazuje odnośnik,

- brak wersji tekstowej plików pdf odpowiadających skanowanym plikom pdf,

- filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać transkrypcji tekstowej, audiodeskrypcji oraz tłumaczenia na język migowy z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono w dniu: 2020-03-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 
Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

- zmiana wielkości czcionki,

- zmiana kontrastu.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Urząd Gminy Grudziądz email: ug@grudziadz.ug.gov.pl, tel. (56) 45-111-11.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl 


Dostępność architektoniczna

1. Urząd Gminy Grudziądz, znajduje się w budynku wolnostojącym, przy ul. J. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz. Dostęp do budynku Urzędu zapewniony jest przez dwa wejścia.

2. Główne wejście znajduje się na elewacji podłużnej budynku, na wysokości 0,75 m powyżej rzędnej (wysokości). Drugie wejście jest usytuowane na frontowej ścianie budynku, znajduje się ono na wysokości 1,0 m n.p.t.. Do wszystkich wejść prowadzą schody zapewniające dogodny dostęp, a dojście do schodów zapewniają brukowane chodniki (polbruk). Poruszanie się osób po budynku Urzędu odbywa się korytarzami w obrębie kondygnacji – parter oraz piętro, a pomiędzy kondygnacjami poprzez klatkę schodową.

3. Dostęp do budynku Urzędu dla osób z niepełnosprawnością ruchową zapewniają szyny najazdowe umożliwiające podjazd wózków inwalidzkich przy pomocy drugiej osoby. Budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę lub platformę dla osób z niepełnosprawnością ruchową – obsługa dla tych osób odbywa się na parterze budynku w Biurze Obsługi Interesantów.
W budynku Urzędu nie występują bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się (przeszkody o wysokości ponad 2 cm).

4. Wokół budynku Urzędu, w najbliższym jego otoczeniu znajdują się miejsca parkingowe dla mieszkańców z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością. Z miejsca postojowego, w szczególności wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnością umożliwiony jest dostęp do budynku Urzędu poprzez chodniki brukowane (polbruk).

5. Ze względu na przestrzeń w budynku Urzędu (wielkość pomieszczeń, szerokość korytarzy) nie przewiduje się wstępu osób z psem asystującym. Obsługa osób z psem asystującym odbywa się tak jak dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

6. Obecnie Urząd Gminy Grudziądz nie dysponuje możliwością skorzystania z dostępu tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


Data dodania 31.03.2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij