W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz Wyjątkowa z natury

wtorek, 03 października 2023

Imieniny: Bogumiła, Gerarda, Józefy

BRANSOLETKA ŻYCIA – REKRUTACJA CIĄGŁAW związku z zakończonym procesem rekrutacji uczestników do Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” informujemy, że do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 8 osób, będących mieszkańcami Gminy Grudziądz (na 8 osób przewidzianych w Projekcie).

Osoby, które zakwalifikowały się do Projektu zostały o tym fakcie poinformowane telefonicznie przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudziądzu, obsługującego projekt.

W chwili obecnej trwa rekrutacja ciągła do udziału w Projekcie. W związku z tym wszystkie osoby, które złożą „Formularz zgłoszeniowy” i spełnią kryteria podstawowe, umożliwiające udział w Projekcie, będą zasilały listę rezerwową, zgodnie z datą i godziną wpłynięcia wniosku. Dodatkowe punkty będą brane pod uwagę dopiero w sytuacji, gdy co najmniej 2 osoby złożą „Formularz”
w tym samym czasie (dzień, godzina).

BRANSOLETKA ŻYCIA czyli opaska do teleopieki jest urządzeniem alarmowo-monitorującym, które służy do wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Niektóre funkcje urządzenia:

PRZYCISK SOS: służy do wysłania alarmu SOS i nawiązania połączenia głosowego z pracownikiem Telecentrum w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

POMIAR TĘTNA: odbywa się automatycznie za pomocą czujnika na spodzie opaski. Informacja o wartości pomiaru trafia bezpośrednio do Telecentrum, gdzie w razie stwierdzenia nieprawidłowości pracownik Telecentrum podejmuje próbę kontaktu z Użytkownikiem lub ze wskazaną osobą z rodziny, opiekunem lub sąsiadem.

CZUJNIK UPADKU: wykrywa upadek, po którym następuje bezruch Użytkownika, po czym wysyłany jest sygnał do pracownika Telecentrum.

KONTAKT TELEFONICZNY Z OPASKĄ: bransoletka posiada wbudowaną kartę SIM z indywidualnym numerem telefonu, co pozwala opiekunom szybko skontaktować się z Użytkownikiem, dzwoniąc na numer opaski.

Kto może skorzystać z teleopieki w ramach Projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka:

 • osoby zamieszkujące na terenie Gminy Grudziądz;
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego;
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji;
 • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy
  z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

Lista dokumentów jakie należy dostarczyć:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • dokumenty potwierdzające kryteria dodatkowe (jeżeli zaznaczono, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć, np. orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczeń itp.) 

Dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej można pobrać poniżej, natomiast w wersji papierowej dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

 • osobiście, w skrzynce podawczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 38, w godzinach urzędowania Ośrodka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, pokój 17,
 • pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz, z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, pokój 17,
 • pocztą elektroniczną na adres:  gops@gopsgrudziadz.pl, w tytule maila pisząc: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”
 • za pośrednictwem e-puap, z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w partnerstwie z Kujawsko - Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. oraz gminami województwa kujawsko – pomorskiego. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci usług opiekuńczych, pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3 060 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 01.01.2021-31.12.2023.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 19 624 948,91 zł.

Dokumenty do pobrania:

>>>Formularz zgłoszeniowy<<<

Pracownik socjalny, obsługujący projekt:

Katarzyna Choińska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz, pok. 17.

e-mail: k.choinska@gopsgrudziadz.pl

tel. (56) 46 634 79 w. 129, kom. 512 905 047

Data dodania 19.09.2022