Gmina Grudziądz Wyjątkowa z natury

czwartek, 26 listopada 2020

Imieniny: Leona, Leonarda, Lesławy

Rada Gminy udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Grudziądz

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

 W czwartek 25 czerwca podczas XXV Sesji Rady Gminy Grudziądz Wójt Gminy Andrzej Rodziewicz otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium Rady za wykonanie budżetu za 2019 rok. Radni w obu przypadkach podjęli decyzję jednogłośnie. Budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy oraz Komisję Rewizyjną Rady Gminy.

Podczas sesji Wójt przestawił raport o stanie gminy za 2019 rok. Przestawiona prezentacja zawierała informacje takie jak: finanse gminy, przegląd inwestycji, działalność oświatowa, pomocy społecznej i spółki wodnej, a także działalność promocyjna, kulturalna i sportowa. Ponadto działalność Gminy Grudziądz została przedstawiona w liczbach m.in. pod względem ilości podjętych uchwał, liczby mieszkańców, liczby gospodarstw rolnych, długości sieci infrastruktury technicznej, czy też ilości pism i faktur.

Podczas sesji obecnych było 14 radnych, podjęli oni 16 uchwał w następujących sprawach:

-  udzielenia Wójtowi Gminy Grudziądz wotum zaufania;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2019 rok;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz za 2019 rok;
- udzielenia Wójtowi Gminy Grudziądz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2019 rok;
-  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok;
-  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2020 – 2032;  
- zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; 
- ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grudziądz dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego; 
- uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie; 
- rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego; 
- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy;
- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka  Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy;
- nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokre; 
- nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokre;
-  przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Grudziądz;
- wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Grudziądz a gminą - miasto Grudziądz w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Ponadto dyrektorzy gminnych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawili sprawozdania z działalności swoich jednostek.

Data dodania 25.06.2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij