Gmina Grudziądz Wyjątkowa z natury

wtorek, 04 sierpnia 2020

Imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego

XXV Sesja Rady Gminy Grudziądz

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

W dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sztynwagu, Sztynwag 46. obędzie się XXV Sesja Rady Gminy Grudziądz.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji:

a) stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu  XXIII Sesji Rady Gminy Grudziądz.

3. Przyjęcie protokołu XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Grudziądz.  

4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grudziądz.

5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Grudziądz za 2019 rok. 

6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 rok.

7. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)  udzielenia Wójtowi Gminy Grudziądz wotum zaufania;

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2019 rok;

3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz za 2019 rok;

4) udzielenia Wójtowi Gminy Grudziądz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2019 rok;

5)  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok;

6)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2020 – 2032;  

7) zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; 

8) ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grudziądz dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego; 

9) uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie; 

10) rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego; 

11) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy;

12) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka  Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy;

13) nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokre; 

14) nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokre;

15) przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Grudziądz;

16) wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Grudziądz a gminą - miasto Grudziądz w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

9. Sprawy bieżące.

10. Zakończenie.


Link do transmisji on-line i nagrań archiwalnych

Link do projektów uchwał

Data dodania 18.06.2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij