Gmina Grudziądz Wyjątkowa z natury

wtorek, 04 sierpnia 2020

Imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego

SPIS ROLNY - NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Wójt Gminy Grudziądz 
Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 


Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. (Dz.U  z 2019r. poz.1728)

Wójt Gminy Grudziądz

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Grudziądz

 1.    Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

1)     być osobą pełnoletnią,

2)     zamieszkiwać na terenie danej gminy,

3)     posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4)     posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5)   nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.    Kandydat na rachmistrza terenowego:

1)       zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

2)       jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3)    Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4)    Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie  co najmniej średniego wykształcenia.

5)    Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu,
o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6.    Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym

7.    Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

1)     Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1); wzór

2)    Oświadczenie o ochronie danych osobowych (zał. nr 2); wzór

3)     Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej.  

8.  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Adres do doręczeń: 

Urząd Gminy Grudziądz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz 

9.    Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela  Emilia Halik-Pietryka  tel. 56 45 11 149; Magdalena Możdżyńska tel. 56 45 11 102.

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Informacje dodatkowe dla osób składających oferty

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w powszechnym spisie rolnym

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych

Zał 1 Kwestionariusz zgłoszeniowy na rachmistrza spisowego do PSR 2020

Zał 2 Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Data dodania 17.06.2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij