Gmina Grudziądz Wyjątkowa z natury

wtorek, 07 kwietnia 2020

Imieniny: Donata, Herminy, Rufina

Podpisano umowę - Rozbudowa dróg gminnych relacji Biały Bór – Pieńki Królewskie

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

W dniu 23 grudnia 2019 roku podpisano umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych relacji Biały Bór – Pieńki Królewskie. Generalnym wykonawca inwestycji o charakterze liniowym UNITRAK - KIC TRANS (lider: UNITRAK Sp. z o.o.) 84-208 Kielno Strażacka. Łączna kwota inwestycji wyniesie 4 095 773.51 zł.

            Zadanie zostało dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 967 160,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji drogowej 31 sierpnia 2020.

 

Droga gminna Nr  040151C

Projektuje się drogę o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego. Jezdnia szerokości 5,0 m. Zjazdy gospodarcze szer. od 4,0 do 6,0 m. Zjazdy od strony poboczy zaprojektowano
o nawierzchni mineralno-bitumicznej. Zjazdy przez chodnik o nawierzchni zgodnej
z konstrukcją chodnika zaprojektowano na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm. Zjazdy o nawierzchni mineralno-bitumicznej, wyokrąglone krawędzie łukami o promieniach od 6,0 do 10,0 m. Chodnik wzdłuż lewej strony jezdni odseparowany od jezdni krawężnikiem wystającym betonowym na ławie betonowej z oporem. Szerokość chodnika 2,0 m. W miejscach przejść dla pieszych krawężnik obniżony. Ciąg pieszy szerokości 2,0 m posiadać będzie obustronne obrzeże betonowe na ławie betonowej.

Droga gminna Nr 040473C

Projektuje się drogę o nawierzchni bitumicznej w charakterze pieszo-jezdni. Szerokość 3,5 m. Odwodnienie za pomocą wpustów deszczowych. Cały odcinek jest odcinkiem prostym zakończonym placem do zawracania dla pojazdów osobowych o szerokości powyżej 6,0 m.

Droga gminna Nr 040474C

Projektuje się drogę o nawierzchni bitumicznej w charakterze pieszojezdni. Szerokość 3,5m. Odwodnienie za pomocą wpustów deszczowych. Na początkowym odcinku 300 metrów zaprojektowano dwie mijanki-pierwsza 6,0 m szerokości, druga 8,0 m. Na zakręcie przewidziano plac do zawracania PPOŻ o wymiarach 20x20 m. Za placem zaprojektowane są dwa odcinki drogi gminnej (ślepe) w charakterze pieszo-jezdni o długości 90 mb i 110 mb.