Gmina Grudziądz Wyjątkowa z natury

piątek, 18 września 2020

Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

III edycja ogólnopolskiego konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa"

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
1.    Kto może brać udział w konkursie?

Każde sołectwo w Polsce (może być kilka z jednej gminy), które w latach 2010-2019 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. WAŻNE jest jednak, aby pieniądze przekazane z funduszu sołeckiego oraz suma środków stanowiących wkład własny sołectwa nie były mniejsze niż 40% wartości zgłoszonego przedsięwzięcia.

2.    Ile projektów może zgłosić jedno sołectwo?

Z każdego sołectwa można głosić 1 projekt.

3.    Których inicjatyw na konkurs ogólnopolski nie mogą zgłaszać sołectwa?

Tych, które w 2019 roku wzięły/biorą udział w edycjach wojewódzkich. Dotyczy to województw: mazowieckiego, opolskiego i wielkopolskiego.
Ponadto wykluczone są inicjatywy, które były już laureatami dotychczasowych edycji wojewódzkich i brały udział w konkursie ogólnopolskim.

4.    Skąd pobrać formularz zgłoszeniowy i pozostałą dokumentację konkursu?

Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.kss.org.pl oraz serwisie www.funduszsolecki.eu

5.    Jakie informacje należy zawrzeć w formularzu zgłoszeniowym?

Formularz zawiera konkretne pytania, na które należy odpowiedzieć rzeczowo wskazując skalę przedsięwzięcia oraz istotę projektu odpowiadając na 5 pomocniczych pytań. Dla przykładu zapis „wiele osób brało udział w warsztatach" jest zbyt ogólny i trudny w ocenie. Lepiej napisać „18 osób brało udział w warsztatach". Inny przykład „w wyremontowanej sali wiejskiej odbywa się wiele imprez integrujących mieszkańców". Lepiej wymienić te imprezy, warsztaty czy inne aktywności nazywając je po imieniu. Stosowanie takich ogólników obniża wartość projektu.

6.    Jak prawidłowo, technicznie wypełnić wniosek?
Formularz należy pobrać z wybranej strony internetowej. Następnie zapisać na dysku w komputerze i wypełnić treścią wyłącznie w białych polach tabeli. Wersja komputerowa w formacie word umożliwia wpisywanie treści w nieograniczonej ilości. Należy jednak stosować się do wskazówek zawartych w formularzu. W punkcie „4. Opis projektu przedsięwzięcia" liczba znaków nie powinna przekroczyć 6 tys. (sprawdzamy to w word klikając na Recenzja - ABC statystyka wyrazów - znaki ze spacjami). Formularz podpisywany jest w ostatecznej wersji dopiero po wydruku.

7.    Kto powinien podpisać formularz zgłoszeniowy?

Gotowy i wydrukowany formularz powinien być podpisany przez sołtysa lub członka rady sołeckiej lub Wójta/Burmistrza lub jego zastępcy wraz z odpowiednią pieczątką. W przypadku braku pieczątek należy złożyć czytelne i pełne podpisy.

8.    Czy formularz zgłoszeniowy, zgrany na płycie w formacie word (wersja edytowalna) musi zawierać podpisy?

Formularz wgrywany na płytę nie musi być podpisany elektronicznie. Natomiast jego treść musi być identyczna z tą przedstawianą w wersji papierowej. Będzie to sprawdzane na etapie oceny formalnej.

9.    Jakie dokumenty należy załączyć obowiązkowo w wersji papierowej?

1.    Wypełniony formularz wniosku.
2.    Potwierdzona za zgodność z oryginałem przez urząd gminy/urząd miasta kserokopia wniosku sołectwa złożonego do wójta (burmistrza) w ramach funduszu sołeckiego z inicjatywą zgłaszaną na konkurs. Bądź kilka kopii wniosków w przypadku inicjatywy realizowanej przez 2 lub więcej lat.
3.    Oświadczenie autora zdjęć - załącznik nr 2 do regulaminu.
4.    Oświadczenie wójta/burmistrza - załącznik nr 3 do regulaminu.
5.    Dokumentacja fotograficzna - do 5 zdjęć wydrukowanych jednostronnie, pojedynczo wraz z krótkim opisem. Dodatkowo, nieobowiązkowo można złożyć materiały dokumentujące zrealizowany projekt np.: plany, dziennik budowy itp...

10.    Czy załączniki muszą być zatwierdzane za zgodność z oryginałem?

Wyłącznie załącznik wymieniony w pytaniu 9 pkt. 2 potwierdzany jest za zgodność z oryginałem.

11.    Jakie dokumenty należy załączyć obowiązkowo na płycie CD/DVD?

1.    Wypełniony formularz wniosku w formacie word tożsamy z wersją papierową.
2.    Maksymalnie 10 fotografii obrazujących przebieg i realizację przedstawianej inicjatywy.

12.    Jakie są wymogi odnośnie wgrywanych na płytę zdjęć?

Format JPG. Rozmiar minimum 2 MB na jedną fotografię. Jeżeli jest to możliwe, zdjęcia powinny przedstawiać stan przed, w trakcie i po realizacji projektu, aby zobrazować zarówno owoce jak i potrzebę mieszkańców, którzy licznie zaangażowali się w prace a następnie korzystają z dóbr i nowych możliwości jakie daje im przeprowadzenie projektu z funduszu sołeckiego.
W przypadku braku tak szerokiej dokumentacji fotograficznej i słabej jakości zdjęć prosimy załączyć to co Państwo posiadają. Nie chcemy eliminować z konkursu żadnej inicjatywy chociaż przyznajemy, że późniejsza promocja poprzez obraz będzie utrudniona.

13.    Kiedy przewidywane jest rozstrzygnięcie konkursu i oficjalne ogłoszenie zwycięzców?

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest podczas organizowanej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji Dnia Sołtysa w dniu 21 marca 2020 r. w Otrębusach na Mazowszu.

14.    Jakich nagród można się spodziewać?

I    miejsce - nagroda główna: statuetka „Sołecka NIKE", dyplom i nagroda finansowa dla sołectwa
II    miejsce - dyplom i nagroda finansowa dla sołectwa
III    miejsce - dyplom i nagroda finansowa dla sołectwa
Organizator nie wyklucza przyznania pozostałym sołectwom wyróżnień i wręczenia upominków bądź
nagród pieniężnych wszystkim laureatom finału ogólnopolskiego.

15.    Czy można odwołać się od decyzji komisji konkursowej?

W przypadku gdy projekt nie spełnia kryteriów formalnych lub zawiera braki formalne dopuszcza się możliwość uzupełnienia projektu na wezwanie organizatora konkursu w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
Natomiast w kwestii merytorycznej oceny, odwołanie nie przysługuje.

16.    Gdzie należy złożyć dokumentację na konkurs?

Dokumentację należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ul. Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin
Można również dostarczyć ją osobiście bądź poprzez firmę kurierską.

17.    Do kiedy można składać dokumenty na konkurs?

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 13 stycznia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego. Tak więc dokumenty należy wysłać najpóźniej 13 stycznia).


Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie autora zdjęć

Oświadczenie Wójta/Burmistrza

Data dodania 05.12.2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij