W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz Wyjątkowa z natury

wtorek, 23 lipca 2024

Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza

W dniu 1 marca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 98 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 80 350 098 zł.

Gmina Grudziądz jest na liście na pozycji 70. Poniżej załącznik do uchwały.

http://www.mojregion.eu/index.php/prow/aktualnosci-n/informacja-o-kolejnosci-przyslugiwania-pomocy-dla-operacji-typu-gospodarka-wodno-sciekowa

Głównym celem operacji jest budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz. Dzięki realizacji inwestycji poprawi się stan zwodociągowania i skanalizowania Gminy Grudziądz. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Miejskich przyczyni się do szybszego zakończenia prac inwestycyjnych. Projekt zakłada budowę sieci wodociągowej łączącej miejscowości Marusza z Kobylanką (2,9 km), a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza (4,1 km) - projektuje się budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami oraz kanalizacji tłocznej. Ponadto planuje się budowę dwóch tłoczni ścieków. Obecnie na terenie miejscowości Marusza w Gminie Grudziądz, nie istnieje w pełni zorganizowany system odprowadzania ścieków komunalnych. Ścieki z tej części gminy nie objętej systemem kanalizacyjnym, są gromadzone w indywidualnych zbiornikach bezodpływowych tzw. „szambach” i wywożone taborem asenizacyjnym lub rozsączane do gruntu poprzez drenaż przydomowych oczyszczalni ścieków. Aktualnie, długość sieci wodociągowej w Gminie Grudziądz wynosi 376 km, a sieci kanalizacyjnej – 70 km. Realizacja opisywanej inwestycji przyczyni się do zwiększenia zwodociągowania i skanalizowania na terenie Gminy Grudziądz. Dzięki budowie sieci wodociągowej ludność będzie mogła korzystać z wody pitnej, zgodnie z przepisami prawa. Budowa sieci kanalizacyjnej spowoduje zapewnienie mieszkańcom automatycznego odprowadzania i oczyszczania ścieków. W związku z tym, inwestycja ma też na celu likwidację zbiorników bezodpływowych, a także przydomowych oczyszczalni.  Zgodnie z powyższym zapisem, planowane cele projektu wpisują się w cele określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla tego typu operacji, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Realizacja inwestycji, która polegać będzie na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz przyczyni się do rozwoju tej sieci na obszarze objętym projektem (jest to obszar wiejski), a zatem jest to inwestycja, która wspiera rozwój lokalny na obszarach wiejskich.

Data dodania 17.03.2017