W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz Wyjątkowa z natury

niedziela, 16 czerwca 2024

Imieniny: Aliny, Anety, Benona

LGD Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tardycję -małe projekty

…...budowa placów zabaw, ożywienie świetlic wiejskich, wyposażenie grup rekonstrukcyjnych, oznakowanie szlaków i atrakcji  turystycznych, zagospodarowanie ciekawych miejsc turystycznych, zabezpieczenie i uporządkowanie terenów wokół fortów, odtwarzanie starych sadów przydomowych, organizacja imprez promujących produkt lokalny oraz zasoby przyrodniczo-kulturowe obszaru, organizacja pikników historycznych, rozwój zespołów ludowych i artystycznych.....

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Małe projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013.
Celem działania „Małych projektów” jest  poprawa jakości życia oraz większe zróżnicowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD.

Pomoc finansową może uzyskać: osoba fizyczna będąca obywatelem państw członkowskich UE, pełnoletnia, zamieszkała na obszarze LSR lub wykonująca działalność na tym obszarze, jak i osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy nadają zdolność prawną działające na podstawie pr5episów o stosunku Państwa do Kocioła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, lub utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na tym obszarze.

Poziom dofinansowania w nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych. Wnioskodawca musi zagwarantować 20% wkładu własnego finansowego i 10% wkładu rzeczowego. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi 25 tys. złotych.

Szczegółowe informacje o  zasadach przygotowania i składania wniosków oraz: wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju znajdują się w  siedzibie oraz na stornie internetowej LGD www.lgdvistula.org  w zakładce  REALIZACJA LSR oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem: http://fundusze.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3289&Itemid=143

 Limit środków dostępnych w konkursie:  120 000,00 zł

Termin składania wniosków: od 15 kwietnia 2010 r.  do 14 maja 2010 r. 

Miejsce składania wniosków:

1 egzemplarz wniosku wraz załącznikami w  wersji papierowej

Biuro LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”

Stolno 112, 86-212 Stolno

od poniedziałku do piątku w  godz. 10:00-15:00

PUNKT KONSULTACYJNY

Informacje można uzyskać w biurze LGD osobiście, pod numerem telefonu 056 677-09-07, gdzie informacji udziela Ilona Figura, u poszczególnych Koordynatorów Gminnych:
Główny Koordynator -Anna Bochen 056 677-09-04
Koordynator Gminy Stolno – Agnieszka Ziółkowska 056 677-09-13
Koordynator Gminy Lisewo – Halina Chrzanowska 056 686-89-66
Koordynator Gminy Chełmno – Marcin Pilarski 056 686-15-40
Koordynator Gminy Grudziądz – Sławomir Piernicki 056 451-11-01 
oraz na stronie internetowej LGD www.lgdvistula.org
Pytania można kierować również na adres e-mail LGD sekretariat@lgdvistula.org .

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii europejskiej w ramach działania
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Data dodania 01.04.2010