W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz Wyjątkowa z natury

niedziela, 14 sierpnia 2022

Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy

Ulgi ustawowe

Uprawnienia USTAWOWE  do przejazdów ulgowych środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach osób.

 

Lp.

 

Grupa pasażerów i uprawnienia do korzystania z ulg

Wysokość ulgi przy przejazdach na podstawie biletów (%)

Bilety jednorazowe

Bilety miesięczne

1

Posłowie i senatorowie RP

- legitymacja poselska/senatorska

Bezpłatne

-

2

Dzieci do 4 lat, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia

- dokument stwierdzający wiek

 

100

 

3

Funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych

- legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych zawierające podstawę prawą korzystania z ulgi

  100

 

 -4

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji albo inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidów (tylko wraz z tą osobą)

- jeden z dokumentów osoby niewidomej, niesamodzielnej lub inwalidy I grupy

 95

 -


5

Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.

- wypis z orzeczenia lekarskiego, legitymacja „04-O”

 93

 936

Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawne*

- legitymacja osoby niepełnosprawnej, wypis z treści orzeczenia lekarskiego, zaświadczenie wydawane przez placówkę, do/z której odbywa się przejazd


  78

  78


7

Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych (tylko wraz z dzieckiem lub przy przejeździe po dziecko lub po jego odwiezieniu na podstawie stosownego zaświadczenia z placówki)*

- dokumenty dziecka oraz zaświadczenie wydawane przez placówkę do/z której odbywa się przejazd


 

 78

 

-

8

Dzieci do 4 lat (osobne miejsce)


78

-


9

Umundurowani funkcjonariusze Celni, Policji, Straży Granicznej, w czasie wykonywania czynności służbowych

- legitymacja służbowa, w mundurze oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi

 

 

78

 

 

-


10

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe

- legitymacja służbowa w mundurze, odznaka identyfikacyjna żołnierza ŻW oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych

  78

 -


11

Żołnierze Wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego

- legitymacja żołnierza zawodowego lub książeczka wojskowa z aktualnym wpisem oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych

  78

 -


12

Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych

- książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej

78

  -


13

Inwalida wojskowy i wojenny I grupa i cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

- książeczka/legitymacja inwalidy wojennego /wojskowego, zawierająca wpis ZUS o zaliczeniu do I grupy inwalidów

 78

  -

14

Kombatanci i osoby represjonowane

- zaświadczenia i legitymacje wydawane przez Urząd Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 51

 -

15

Studenci do ukończenia 26 roku życia;

Doktoranci do ukończenia 35 roku życia

- legitymacja studencka / legitymacja doktoranta

 -

 51

16

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (inwalida I grupy)

- wypis z treści orzeczenia lekarskiego, legitymacja wystawiona przez uprawniony organ

 49

 -


17

Dzieci i młodzież w okresie rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

- legitymacja szkolna

  -

  49


18

Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

- Wypis z treści orzeczenia lekarskiego, legitymacja „04-O” wystawiona przez uprawniony organ

 37

 37


19

Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

- dokument stwierdzający wiek dziecka, zaświadczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego

 37

 -20

Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do innej grupy inwalidów niż I/ Weterani działań poza granicami państwa

- wypis z treści orzeczenia lekarskiego, legitymacja wystawiona przez uprawniony organ / legitymacja weterana lub emeryta - rencisty

 37

 -

21

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych / Nauczyciele akademiccy

- legitymacja nauczyciela akademickiego

 -

 33

22

Honorowy dawca krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19

- zaświadczenie wydane przez regionalne centrum;

- Wojskowe Centrum;

- Centrum MSWiA

Uwaga: uprawnienie przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia.

 33

 -

 * – uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do miejsca nauki, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjnego, domu pomocy społecznej, poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny –
i z powrotem

Data dodania 04.02.2021