W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz Wyjątkowa z natury

środa, 29 marca 2023

Imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona

LXV Sesja Rady Gminy Grudziądz

26 stycznia br. w Urzędzie Gminy Grudziądz odbyła się LXV Sesja Rady Gminy Grudziądz, podczas której obecnych było 15 radnych.

Sesję rozpoczęto od uroczystego przywitania kierownika nowopowstałego Referatu Wymiaru Podatków i Kontroli Podatkowej Pawła Młotkowskiego (wieloletniego pracownika Urzędu). Następnie Wójt Gminy Grudziądz Andrzej Rodziewicz przedstawił sprawozdanie z działalności za okres pomiędzy sesjami. Dyrektor Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz Jacek Wrzos zaprezentowała w formie multimedialnej informację z bieżącej działalności ZOZ-u.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

1) zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok;

2) zmieniająca  Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2023 - 2038;

3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Grudziądz; 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności; 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudziądz; 

6) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudziądz w 2023 roku, 

7) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku;

8) w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej 
przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych;

9) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 
i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu; 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Grudziądz.

Podczas LXV Sesji Rady Gminy Grudziądz swoją obecnością zaszczycili: Wicestarosta Grudziądzki Marcin Dziadzio, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jarosław Poznański oraz Sołtysi Gminy Grudziądz. 

Data dodania 26.01.2023