W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz Wyjątkowa z natury

poniedziałek, 02 sierpnia 2021

Imieniny: Gustawa, Kariny, Stefana

Rada Gminy udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Grudziądz

W czwartek 24 czerwca podczas XXXVIII Sesji Rady Gminy Grudziądz Wójt Gminy Andrzej Rodziewicz otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium Rady za wykonanie budżetu za 2020 rok. W obu przypadkach Radni podjęli decyzję jednogłośnie. Wcześniej budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy oraz Komisję Rewizyjną Rady Gminy.

Podczas sesji Wójt przestawił raport o stanie gminy za 2020 rok. Raport zawiera zestawienie najważniejszych danych o naszym samorządzie, a w szczególności o sytuacji finansowej, gospodarczej i społecznej gminy.
Przestawiona prezentacja obejmowała również m.in.: przegląd inwestycji, informację z zakresu bezpieczeństwa, działalności oświatowej, pomocy społecznej, opieki zdrowotnej i spółki wodnej, a także działalności promocyjnej, kulturalnej i sportowej.
Ponadto działalność Gminy Grudziądz została przedstawiona w liczbach m.in. pod względem ilości podjętych uchwał, liczby mieszkańców, liczby gospodarstw rolnych, długości sieci infrastruktury technicznej, czy też ilości pism i faktur, które wpływają do urzędu.

Uczniowi ze Szkoły Podstawowej w Sosnówce zadbali o część artystyczną sesji.

Podczas sesji obecnych było 14 radnych, którzy podjęli 15 uchwał w następujących sprawach:

- udzielenia Wójtowi Gminy Grudziądz wotum zaufania,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2020 rok,

- udzielenia Wójtowi Gminy Grudziądz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2020 rok,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz za 2020 rok,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok,

- zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grudziądz na lata 2021-2036,

- określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Grudziądz publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,

- określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grudziądz na rok szkolny 2021/2022,

- pozbawienia drogi gminnej poprzez wyłączenia z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Grudziądz,

- przekazania do zaopiniowania organowi regulującemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części obrębu Skarszewy przy drodze gminnej nr 040131C, Gmina Grudziądz,

- przekazania według właściwości Wójtowi Gminy Grudziądz wniosku dotyczącego uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy drodze powiatowej nr 1622C, obręb Mały Rudnik, Gmina Grudziądz,

- odwołania Skarbnika Gminy Grudziądz,

- powołania Skarbnika Gminy Grudziądz,

- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia woru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.


Data dodania 25.06.2021