W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz Wyjątkowa z natury

piątek, 23 lipca 2021

Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Raport o stanie Gminy Grudziądz za rok 2019

W dniu 29 maja 2020 r. Wójt Gminy Grudziądz przedłożył Radzie Gminy Grudziądz Raport o stanie Gminy Grudziądz za rok 2019. Raport został również opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grudziądz w zakładce „Majątek i Finanse” -> „Raport o stanie gminy”, aby każdy mieszkaniec gminy mógł się z nim zapoznać.
 
Raport o stanie gminy jest instytucją prawną, którą ustawodawca wprowadził do przepisów samorządowych nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym z dnia 11 stycznia 2018 r., mającą na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych. Podstawą jego opracowania jest art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), który nakłada na wójta gminy obowiązek przedłożenia radzie gminy raportu o stanie gminy za rok poprzedni. Raport obejmuje podsumowanie nie tylko działalności wójta w roku poprzednim, ale całego samorządu, a w szczególności realizację strategii, polityk i programów oraz uchwał rady gminy. W raporcie znajduje się zestawienie najważniejszych danych o jednostce samorządu terytorialnego, a przede wszystkim o sytuacji finansowej, gospodarczej i społecznej gminy.
 
W dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sztynwagu, 86-302 Sztynwag 46, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Grudziądz za rok 2019. W debacie, poza radnymi, mogą brać udział również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec Gminy Grudziądz, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Grudziądz za rok 2019 obowiązany jest do złożenia pisemnego zgłoszenia wraz z listą poparcia co najmniej 20 osób. Dokumenty do pobrania są dostępne na stronie BIP Gminy Grudziądz w zakładce „Majątek i Finanse” -> „Raport o stanie gminy”. Zgłoszenie wraz z załączoną listą poparcia należy złożyć Przewodniczącej Rady Gminy Grudziądz, w siedzibie Urzędu Gminy Grudziądz przy ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja absolutoryjna, tj. do dnia 24 czerwca 2020 r. do godz. 15:15. Liczba mieszkańców mogących wziąć udział w debacie wynosi 15, a o kolejności dopuszczenia do głosu będzie decydowała kolejność otrzymania zgłoszenia.
 
 
 

Data dodania 05.06.2020