Gmina Grudziądz Wyjątkowa z natury

poniedziałek, 22 kwietnia 2019

Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Zapobiegajmy Pożarom – eliminacje na szczeblu gminnym rozstrzygnięte.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
W dniu 5 grudnia 2018 roku, w Urzędzie Gminy Grudziądz nastąpiło rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, na szczeblu eliminacji gminnych, pod hasłem „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”. 
Celem konkursu jest zainteresowanie naszego społeczeństwa zagadnieniami związanymi z ochrona przeciwpożarową, tradycjami oraz życiem strażackim oraz rozwijaniem zdolności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
Eliminacje szczebla gminnego  cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Do Urzędu Gminy Grudziądz wpłynęło łącznie 81 prac.
Jury konkursowe w składzie:
miało trudne zadanie wyłonienia zwycięskich prac. Rywalizacja miała miejsce w VI kategoriach. Przyznano nagrody 14 uczestnikom oraz wyróżniono 8 prac.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osoba zaangażowanym w popularyzacje zagadnień  związanych z ochrona przeciwpożarową, zachęcenie do udziału w konkursie dzieci i młodzieży z naszych placówek edukacyjnych i kulturalnych.
Po obradach, jury postanowiło przyznać następujące lokaty w poszczególnych kategoriach wiekowych: